Facilities at VITS Bhubaneswar Hotel

VITS Bhubaneswar Hotel Bhubaneswar Free Wi-fi at VITS Bhubaneswar Hotel

Free Wi-fi

VITS Bhubaneswar Hotel Bhubaneswar Swimming pool 5 - VITS Hotel Bhubaneshwar

Swimming Pool

VITS Bhubaneswar Hotel Bhubaneswar Fitness Centre at VITS Bhubaneswar Hotel

Fitness Centre

VITS Bhubaneswar Hotel Bhubaneswar Swimming pool 4 - VITS Hotel Bhubaneshwar

Bar