Facilities at VITS Bhubaneswar Hotel

VITS Bhubaneswar Hotel Bhubaneswar Free Wi-fi at VITS Bhubaneswar Hotel

Free Wi-fi

VITS Bhubaneswar Hotel Bhubaneswar Swimming pool 5 - VITS Hotel Bhubaneshwar

Swimming Pool

VITS Bhubaneswar Hotel Bhubaneswar Bar 2 - VITS Hotel Bhubaneshwar

Bar