Contact VITS Hotels

VITS Hotels & Resorts

VITS - Hotels & Resorts

Corporate Address:

501, Jai Antriksh, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai, Maharashtra - 400059

Phone: +91 88262 52001
Email: crs1@vitshotels.com 


Registered Address:

C1501, RNA Azzure, Prakakta CHS, Kher Nagar, Bandra East, Mumbai - 400051